Spar med et nyt Gasfyr

Nyt gasfyr og besparelserEt Gasfyr er en forholdsvis simpel konstruktion, der består af en gasbrænder og en kedel samt en tank til opbevaring af det arme vand.

Naturgassen afbrændes i brænderen, som er placeret i kedlen og varmen fra ilden opvarmer ganske enkelt vandet, der lagres varmt i varmtvandsbeholderen.

Forskellen i de mange forskellige gasfyr ligger derfor i brænderen, styringen, kedlen og varmtvandsbeholderen.

De ældre gasfyr har ofte åben forbrændingskammer, hvor luften tilføres fra omgivelserne nær fyret og de nye mere energivenlige typer tilføres luft via et separat rør ind til et lukket forbrændingskammer.

Teknologien indenfor gasfyr er udviklet de senere år til, at udnytte gassen bedre bl.a. ved det lukkede forbrændingskammer, kondenserende kedel og ved udnyttelse af røgens varme.

Derfor ligger der en typisk besparelse ved skift fra et gammelt fyr til nyt på omkring 15 – 25%.

Besparelsen afhænger både af det originale fyrs teknologi, men også af husets størrelse og energivenlighed.

Det skal du bl.a. se efter ved et nyt gasfyr

Gasfuret er energimærket som vi kender det fra f.eks. en vaskemaskine, hvor et A mærke, betyder bedst udnyttelse af gassen.

Det er derfor ikke så svært at vælge hvilken type du skal gå efter, det skal naturligvis være A mærket.

Herudover skal det passe til din boligs forbrugsbehov.

Det er lidt svære at vurderer, da du skal kende behovet for både brugsvand og opvarmningsvand.

En simpel måde at fastslå behovet på, er naturligvis ved at se på den gamle kedel og vurdere om den har levet op til det forbrugsmønster, der har været i boligen.
Men husk at overvej, om det vil være nødvendigt med samme kapacitet fremadrettet.

Overvejer du en komplet energirenovering af huset, vil kapaciteten blive forhøj -og omvendt forventer du stigning i forbruget f.eks. pga. børnene bliver teenagere og begynder at bade flere gange dagligt, ja så skal det tages med i overvejelserne.

Sammenlign gerne følgende typer data, før du vælger dit nye gasfyr:

Fyrets energimærkning (A- G)
Fyrets El energimærkning (A- G)
Kedeleffekt: Max og min kW spænd
Årsnyttevirkningsgrad i % (98 – 104)
Varmevandebeholderens størrelse (fra 60 og op ad)
Støj målt i db

El forbruget

Du vil også kunne se el forbruget, som mærkes særskilt. Der kan være over 100% i forskel, så det kan godt betale sig at holde øje med den post også.
Ud af den samlede besparelse, vil el besparelsen faktisk ofte stå for over 30%, så vælg et fyr med lavt el forbrug.

Kapacitet

Typisk vil du kunne få data omkring min. og max. kapaciteten på fyrets kedel, så du kan se om fyret kan klare en høj spidsbelastning, hvilket er nødvendigt, hvis mange f.eks. bader hver morgen indenfor kort tid.
Min. forbruget er også interessant, specielt hvis du ønsker sammenkobling med solvarme – så skal det gerne være så lavt som muligt.
Et meget højt min. kW forbrug er ikke velegnet til et lille hus med få beboere. Der vil blive spildt for mange kW, da der ganske enkelt er overkapacitet.

Varmtvandsbeholderen

Beholderens størrelse bør afpasses i forhold til kedelens max kapacitet og boligens behov.
Du kan sagtens vælge en lille beholder og en kedel med meget høj max kapacitet og omvendt.

Støj

Alt efter hvor gasfyret placeres, kan støj også være nødvendigt, at tage med i betragtning.
De mest støjsvage ligger omkring de 35 db og det er mindre end en støjsvag opvaskemaskine, så her vil placeringsmulighederne være større.

Prisen for et nyt gasfyr og energitilskud

Er der allerede et ældre gasfyr i huset, er der trukket gasrør ind til fyret og derfor koster det knap så meget at anskaffe et nyt kontra at gå fra f.eks. oliefyr til gasfyr.

Der skal dog etableres rør til afløb, da det nye gasfyr er kondenserende og vandet derfor skal have t sted at løbe ud.

Herudover vil der ikke være nævneværdige krav til installationen som kræver voldsomme ændringer.

Priserne er naturligvis forskellige alt efter type og kapacitet. De ligger fra omkring 25.000 kroner og opad.

Et AAA mærket Gasfyr kan findes på nettet til lige over de kr. 30.000 excl. montering og du kan forvente et energitilskud på min. 4.000 kroner.

Vi kan kun anbefale, at du går efter et AAA mærket gasfyr, specielt hvis boligen er af ældre dato og ikke energirenoveret med nye vinduer og isolering.

Energistyrelsens energipulje giver kontant energitilskud til skift af gasfyr og hvis du husker at ansøge før du køber, vil du kunne opnå et klækkeligt tilskud på flere tusinde kroner.
Tilskuddet er skattefrit og indsættes direkte på din konto.

Vi kan anbefale af indhente tilbud fra flere- og heriblandt er Energisalg.dk særligt billige.